Plan1-1C-1G Pro

S početkom od
75,000đ
Mjesečno

vCPU 1 core

RAM 1GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan2-1C-2G Pro

S početkom od
100,000đ
Mjesečno

vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan3-2C-2G Pro

S početkom od
120,000đ
Mjesečno

vCPU 2 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan4-2C-4G Pro

S početkom od
160,000đ
Mjesečno

vCPU 2 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan4A-4C-4G Pro

S početkom od
220,000đ
Mjesečno

vCPU 4 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan5-3C-6G Pro

S početkom od
250,000đ
Mjesečno

vCPU 3 core

RAM 6GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan5A-6C-6G Pro

S početkom od
310,000đ
Mjesečno

vCPU 6 core

RAM 6GB

SSD Enterprise 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan6-4C-8G Pro

S početkom od
320,000đ
Mjesečno

vCPU 4 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan6A-8C-8G Pro

S početkom od
400,000đ
Mjesečno

vCPU 8 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 60GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan7-8C-16G Pro

S početkom od
800,000đ
Mjesečno

vCPU 8 core

RAM 16GB

SSD Enterprise80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan7A-4C-16G Pro

S početkom od
720,000đ
Mjesečno

vCPU 4 core

RAM 16GB

SSD Enterprise80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan8-16C-32G Pro

S početkom od
1,200,000đ
Mjesečno

vCPU 16 core

RAM 32GB

SSD Enterprise 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Included With Every Plan

  • CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại FPT Datacenter
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Hỗ trợ Antiddos Sever Game
  • Inbox Zalo hoặc Telegram để custom cấu hình hoặc hỗ trợ Add SSD ổ cứng